Czym różni się kongres od konferencji?

Słysząc czy nawet uczestnicząc w tego typu wydarzeniach, do końca nie wiemy jakie istnieją różnice między nimi. O ile inne spotkania jak: „seminarium”, „szkolenie”, „kurs”, „impreza” lub „impreza firmowa”, „zebranie”, „spotkania firmowe”, „targi”, „wystawa”, odbywające się w salach konferencyjnych, hotelach, halach czy audytoriach,  intuicyjnie kreślą nam ich charakter, to różnice między konferencją, a kongresem nie są już tak oczywiste.

Zarówno kongres jak i konferencja, odbywa się zwykle w dużych ośrodkach konferencyjnych wyposażonych w  doskonały sprzęt nagłaśniający, a przestronne i klimatyzowane sale, dobrze zaplanowana agenda, banery czy ulotki, stale utrwalają nam temat naczelny wydarzenia.

Jakie dokładniej istnieją różnice między kongresem,a konferencją?

Liczebność

Kongres jest to spotkania o dużej liczebności i dużym znaczeniu. Jest to zjazd krajowy lub międzynarodowy, gromadzący przedstawicieli i specjalistów różnych dziedzin, takich jak nauka, polityka, gospodarka i inne.

Przyjmuje się granicę ponad 250 uczestników jako umowną, do nadania spotkaniu rangi kongresu. To właśnie liczebność, a co za nią idzie różnorodność uczestników – ludzi z różnych sektorów, na każdym szczeblu, z rozmaitymi celami i wiedzą szereguje to spotkanie w znaczeniu szerszego zasięgu.

Konferencja natomiast, choć mogłaby być równie liczna, to bardzo często zamyka się w mniejszym gronie osób. Organizując konferencję znacznie łatwiej jest znaleźć idealny obiekt do jej realizacji. Większośc hoteli czy sal konferencynych z łatwością obsłuży takie wydarzenie.

Ranga

Zgromadzenia dużej ilości osób w jednym miejscu, najczęściej targach, centrach konferencyjnych czy hotelach ma na celu uruchomienie mechanizmu rozwiązywania konfliktów czy też innych najpoważniejszych, kluczowych dla społeczeństw i państw problemów. Na tym założeniu zbudowało powszechne uznanie roli kongresów lub zjazdów, jako instytucji. 

W przypadku konferencji głównym celem jest skupienie na wymianie informacji, poglądów oraz doświadczeń związanych z określonym tematem. To raczej otwarta debata oraz prezentacja różnorodnych perspektyw na daną kwestięJeśli chcesz swoje wydarzenie przedstawić na najwyższym poziomie z góry zapoznaj się z najnowszymi propozycjami obiektów konferencyjnych w dużych aglomeracjach Polski.

Cykliczność

Kongresy odróżnia od konferencji cykliczność spotkań (zwykle raz do roku lub raz na dwa lata).  Kongres przygotowuje się długo z rozbudowanym programie i bogatą oprawą panelistów, z racji formalnego umocowania. Z góry określana jest data przyszłego wydarzenia z racji ważnych dla społeczeństwa lub reprezentowanej grupy decyzji.

Konferencja charakteryzuje się luźniejszą formą i mniej formalnym podejściem do procedur. Może odbywać się zarówno, cyklicznie jak i jednorazowo – bez sztywnych ram.

Oba wydarzenia warto jednak planować z dużym wyprzedzeniem, by umiejscowić je w bogato wyposażonym i dobrze przygotowanym miejscu o odpowiednim zapleczu.

Tematyka

Konferencje często charakteryzują się bardziej elastyczny harmonogram, pozwalający na szeroki zakres prezentacji i wystąpień. Konferencje mogą mieć różnorodny charakter, mniej lub bardziej formalny, mogą być: tematyczne, branżowe, akademickie czy związane z różnymi dziedzinami życia społecznego. Uczestnicy konferencji skupiają się na wymianie wiedzy, networkingu i zdobywaniu nowych doświadczeń. To świetna przestrzeń do podjęcia współpracy biznesowych i nawiązywania kontaktów, i wzajemnej inspiracji.

Kongres natomiast prezentuje wyższy poziom ekspertyzy, co prowadzi do skoncentrowania się na konkretnej dziedzinie lub dziedzinach pokrewnych. Jest to wyjątkowa platforma, gdzie dominują dogłębne analizy oraz prezentacje kluczowych postępów osiągniętych w obrębie danej dziedziny.

Zakres i cel spotkania

W przypadku konferencji głównym celem jest skupienie na wymianie informacji, poglądów oraz doświadczeń związanych z określonym tematem.

W trakcie kongresu, sesje plenarne oraz panele z udziałem ekspertów nabierają głębszego znaczenia, kładąc nacisk na bardziej rozbudowane i szczegółowe treści. Wydarzenie to przyjmuje zazwyczaj bardziej oficjalny charakter w organizacji, przeprowadzaniu procedur oraz w interakcjach między uczestnikami. 

Skala

Kongresy zazwyczaj osiągają większą skalę, przyciągając uczestników o wąskiej specjalizacji w obrębie danej dziedziny. Dlatego uczestnictwo wymaga posiadania zaawansowanego poziomu wiedzy w danym obszarze. Podczas nich  kładzie nacisk na prezentacji kompleksowych wyników badań, innowacji oraz istotnych decyzji politycznych. 

Jego wynikiem są nowe kierunki myślenia oraz wyznaczane są ścieżki dalszego postępu w danej dziedzinie. Wspierając wymianę myśli i idei, kongresy tworzą unikalne okazje do budowania sieci kontaktów fachowych oraz inspirującej międzynarodowej współpracy, której efekty mogą odnieść realny wpływ na dalszy rozwój danej dziedziny w skali globalnej.

Konferencje, choć też często międzynarodowe dotyczą dziedziny, która jest jej motywem przewodnim. Poznajemy tajniki, nowinki osiągnięcia czy rekomendacje danej tematyki, bez zakładania globalnej zmiany.

Obecnie wiele obiektów konferencyjnych zapewnia doskonałe zaplecze by zarówno kongresy jak i konferencje prowadzone były hybrydowo - uczestnicy mogą stacjonarnie lub zdalnie brać w nich udział. Warto wnikliwie zapoznać się z obiektami, które oferują udogodnienia do sprawnej organizacji wydarzeń na dużą skalę.

Oddziaływanie społeczne

Kongresy swoich dla uczestników dotykają spraw zawodowych ich działalności oraz wykraczają znacznie poza obszar dziedziny, której formalnie dotyczył dany temat.  Wyciągane wnioski podczas kongresów prowadzą do konsekwencji społecznych, gospodarczych czy politycznych i dokonują przełomu, procesu transformacji czy  punktów zwrotnych w życiu społeczeństwa.

Konferencje natomiast wpływają na uczestników w sposób bardziej zaplanowany. Inspirują do działania, zapraszają do pogłębiania wiedzy, jednak w bardziej określonych ramach zawodowych.

 

Podsumowanie

Ogromny w swoim rozmachu kongres, jak i udana konferencja muszą być zorganizowane w odpowiedniej przestrzeni. Najlepszym wyborem są oczywiście specjalnie przystosowane powierzchnie czy sale konferencyjne, które trzeba dobrze rozpoznać.

Jeśli czujesz, że ich analiza może być dla Ciebie zbyt pracochłonna poproś Konflinx.

Zawodowo zajmujemy się wyszukiwaniem odpowiednich obiektów na konferencje i kongresy. Naszym klientom pomagamy znaleźć idealne obiekty na wydarzenia firmowe, biznesowe czy integracje. Napisz do nas: info@konflinx.pl

 

2023-09-09
© 2024 konflinx.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
v:0.1.2146()